čtvrtek 8. února 2018

Jedinečné propojení teorie s praxí ve spolupráci Modus, spol.s.r.o.

V březnu letošního roku bude prohloubena spolupráce se společností MODUS, spol. s r.o. (výrobní závod Česká Lípa) v oblasti odborné výuky žáků naší školy. Společnost MODUS patří k významným producentům průmyslové světelné techniky v České republice. Nově vzniklé odloučené pracoviště školy pro odbornou výuku žáků bude realizováno v prostorách moderního tréninkového a školícího centra této společnosti. Zejména v rámci odborného předmětu Management, Ekonomika, Logistika, Marketing, Ekologie a Ročníková práce se žáci budou moci seznámit s reálnou praxí ve velké výrobní organizaci, která je významným podnikem v regionu a která disponuje, jak vlastním vývojem výrobků a špičkovými technologiemi, tak i potřebnými prostory. Odborná výuka bude obsahovat jak samotný odborný výklad od odborníka z praxe, tak i procvičení jednotlivých metod či postupů, které se žáci učí v teorii, případně i diskuzi s odborníky v dané oblasti na vybraná témata. Žáci naší školy tak mají jedinečnou možnost se seznámit s chodem a zázemím této velice zajímavé výrobní společnosti. Mohou si tak ověřit v praxi své teoretické znalosti a odborné dovednosti, ale zejména nalézt souvislosti, které jim pomohou v samotném studiu na naší škole či v dalším studiu na vysokých školách, event. tyto dovednosti přímo uplatnit po řádném ukončení školy na trhu práce.
V tomto školním roce 2017/2018 se jedná o významné prohloubení spolupráce společnosti MODUS s naší školou, kdy tato spolupráce bude plynule navazovat na již realizované exkurze ve výrobním závodě v minulosti. V blízké budoucnosti se zvažuje ve spolupráci se společnosti MODUS pro žáky naší školy příprava zadání témat pro ročníkové práce, studentské odborné projekty, případně i vyhlášení studentské soutěže o zajímavé ceny.
Společnost MODUS nabízí spolupráci talentovaným žákům středních a studentům vysokých škol, někteří již těchto nabídek využili a v současné době již ve výrobním závodě společnosti pracují.

Žádné komentáře:

Okomentovat