sobota 4. října 2014

Přednáška na téma: Instituty zákoníku práce

V páteční hodině managementu proběhla pro studenty 3. a 4. ročníku přednáška věnující se základním institutům zákoníku práce a právní úpravě nelegální práce. Paní Ing. Vyšínová ze Státního úřadu inspekce práce Česká Lípa se věnovala otázkám pracovně právního vztahu, konkrétně náležitostem pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o provedení činnosti. V další části se zabývala výpovědní lhůtou, zkušební dobou a dalšími instituty zákoníku práce. Paní inspektorka Bc. Štychová objasnila studentům problematiku nelegální práce a nezákonného švarcsystému.

Žádné komentáře:

Okomentovat