pondělí 3. února 2014

Unikátní spolupráce naší školy s florbalovým klubem

Již rok spolupracují Soukromá podnikatelská střední škola (SPoSŠ) a FBC Česká Lípa ve společném programu florbalových/sportovních stipendií. Na dotaz, jak vznikla tato myšlenka, odpovídá zástupkyně ředitele SPoSŠ Ing. Martina Matoušková: „Chtěli jsme nabídnout talentovaným jedincům ze severočeského regionu možnost skloubit vrcholový mládežnický sport a středoškolské studium díky spojení FBC Česká Lípa a Soukromé podnikatelské střední školy (SPoSŠ). Sportovní stipendium aktivně propojuje školní a sportovní prostředí formou zaplacení nákladů (školné, členství v klubu) a individuálním přístupem školy k žákům. SPoSŠ zajišťuje kvalitní středoškolské vzdělání a klub zajišťuje sportovní tréninky/přípravu vybraných sportovců.“ 

Štěpán Slaný, manažer FBC Česká Lípa: „Vzhledem k tomu, že spolupracujeme s několika základními školami, tak navázání spolupráce se střední školou bylo logické vyústění. Jsme velmi rádi, že se podařilo domluvit se SPoSŠ, která splňuje přesně, co jsme od této spolupráce očekávali. Jako soukromá škola si může dovolit individuální přístup ke studentům a jasné zaměření specializace. Studenti, kteří dostali florbalové stipendium, neplatí školné a je jim vycházeno vstříc v jejich florbalových aktivitách.“ Největší přínos programu pak vidí ve výchově mládeže a to nejen ve sportovní stránce:“ Náš klub nepředstavuje jen florbal, ale snažíme se mládež zapojit do různých dalších programů, jako je mediální činnost, trenérské vzdělávání, připravování projektů jako je nyní Euro Floorball tour 2014, v loňském roce například 15 let florbalu na zimním stadiónu atd. Těmito akcemi získávají manažerskou praxi, která se jim v budoucnu bude hodit.“ 

Ing. Matoušková k tomu dodává i pozitiva pro školu samotnou: „Sportovci obecně vždy tvoří zdravé jádro třídy. Hráči jsou pro školu velkou posilou ve školních sportovních turnajích. Samozřejmě jsem rádi, že takto výborně reprezentují i naší školu. V současné době jsou v programu zařazeni 3 studenti (2 chlapci, 1 dívka). Každoročně nabízíme sportovní stipendium 2 - 3 studentům nastupujícím do prvního ročníku, kteří splňují podmínky pro zařazení do programu.  Štěpán Slaný hned doplňuje: „Musím říct, že v klubu je o to velký zájem a to především díky ohlasům studentů, kteří již florbalové stipendium na této škole využívají.“

A jací jsou sportovci studenti? „Studenti mají často o víkendech zápasy v jiném městě, časté tréninky po škole či jiné akce související s klubem. Z toho důvodu mají často, ve srovnání s ostatními studenty, méně času na školní přípravu, avšak přesto plní všechny své studijní povinnosti díky individuálnímu přístupu učitelů a konzultacím. Studijní výsledky se liší s ohledem na jednotlivce,“ říká Ing. Matoušková a manažer klubu Štěpán Slaný k tomu nekompromisně dodává: “ Druhá stránka věci je však plnění jasně definovaných závazků z řad studentů, kteří si musí obhájit stipendium výsledky ve škole a poctivým přístupem k florbalu a klubu FBC Česká Lípa.

Florbal v České Lípě má plnou podporu města, což dosvědčují i slova místostarosty Tomáše Vlčka: „Florbal v České Lípě je fenomén a to nejen sportovní. Není běžné, ba je to unikátní, aby sportovní klub vyvíjel kromě své činnosti i tak bohatou činnost charitativní, jako jsou  mediálně slavný kalendář, benefiční zápasy pro dětský domov, nemocnici a speciální školu, čtení pro dětské oddělení  NsP , atp.  Tyto aktivity sleduji, mám z nich obrovskou radost a děkuji za ně.  Jde o důležité věci, na které může být pyšné celé město.  Co se týče programu sportovních/florbalových stipendií na SPoSŠ, je to výborný nápad, vždy je dobré, když škola poskytne kvalitní základ do života. Je to vítaný doplněk ke stipendiím, která dává Liberecký kraj na  důležité, ale opomíjené technické obory.  Každá podpora, každá koruna investovaná do škol, vzdělání, sportu a  zdraví se nám všem stonásobně vrátí.“ 
Více informací o programu florbalových stipendií najdete na webu:


Žádné komentáře:

Okomentovat