pátek 10. dubna 2015

Osvojování praktických dovedností

Studenti ve čtvrtém ročníku zpracovávají ročníkovou práci z předmětu Marketing. V první části práce definují základní teorie marketingu. V praktické části zpracovávají zkoumanou problematiku na konkrétním příkladu z praxe. Ročníková práce umožňuje uplatnit teoretické znalosti v praxi. 

Součástí ročníkové práce jsou návrhy na zlepšení marketingových strategií, komunikačního mixu, propagačních materiálů, designu zvoleného výrobku a zpracování marketingového výzkumu. Zpracováním ročníkové práce si studenti osvojují zásady psaní odborné práce, práce s literaturou a informačními zdroji. Seznamují se se způsoby citování a v závěru svou práci prezentují a obhajují.


Žádné komentáře:

Okomentovat