úterý 9. září 2014

Předání certifikátů ECDL

Úspěšní absolventi testů převzali na začátku nového školního roku certifikáty ECDL - European Computer Driving Licence, což je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností. Studenti čtvrtého ročníku skládali testy z modulů: M5-Použití databází, M6-Prezentace, M7-Práce s Internetem a komunikace. Gratulujeme!
Zleva: Martin Müller, Daniel Glaser, Dominika Janáková, Martin Halasník, Iva Nesibová a pan učitel Martin Pecka.

Žádné komentáře:

Okomentovat