úterý 21. ledna 2014

Projekt Učme se podnikat

V loňském roce proběhla na naší škole soutěž nazvaná „Den D“. Do této soutěže, kterou pro nás uspořádala paní profesorka Ing. Dlouhá, jsem se přihlásil s projektem, o němž jsem se domníval, že je perfektně připraven k prezentaci publiku. Tuto soutěž jsem vyhrál.
Naše škola se v tomto školním roce zúčastňuje projektu „Učme se podnikat“. V době vzniku tohoto článku jsem se zúčastnil čtyř vzdělávacích modulů, z nichž každý se zabýval jinou oblastí ekonomiky a podnikání. Prezentace vedla paní Ing. Miluše Hermannová, která také studentům předala část svých zkušeností z její pracovní pozice credit managera u Raiffeisen Bank, a tím byla pro studenty skutečně inspirativní. K těmto čtyřem vzdělávacím modulům přibyl v pátek 15. 11. další seminář pod vedením pana Ing. Jiřího Tuvora, Ph.D. konzultanta pro finanční trhy. Tématem tohoto semináře byly finanční trhy. Zde pan Ing. Jiří Tuvora studentům přiblížil operace na finančních trzích, poskytl informace o tom, jak finanční trhy fungují a ukázal i možnosti investování prostřednictvím kapitálového trhu.
Na základě všech těchto přednášek a seminářů jsem zjistil, že můj původní podnikatelský plán nebyl ani zdaleka tak perfektní, jak jsem si myslel.
V červnu tohoto roku se studenti některých středních škol a gymnázií zúčastní přehlídky podnikatelských záměrů. Do tohoto projektu jsem se také zapojil a věřím, že díky těmto vzdělávacím modulům mohu svůj podnikatelský záměr posunout na vyšší úroveň. Již nebudu prezentovat pouze obecná fakta jako v soutěži „Den D“, ale mohu se zaměřit už i na detaily. Budu moci provést průzkum trhu, vytvořit rozvahu a výsledovku, či odhalit moje budoucí potencionální konkurenty v mém oboru podnikání.
Tyto přednášky mě nepřipravily jen na červnovou prezentaci podnikatelských záměrů, ale daly mi i cenné rady do života. Vím, jak funguje kreditní a platební karta, jaké rozdíly mezi nimi jsou, jaké druhy spoření mám k dispozici atd.…
Na závěr mohu konstatovat, že pro mě osobně byl projekt „Učme se podnikat“ velmi zajímavý a přínosný.
Autor: Jakub Petr (2. P)

Žádné komentáře:

Okomentovat